Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ και του Ελληνικού Λαδιού - Πληροφορίες

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ και του Ελληνικού Λαδιού

Αξιολόγηση: 4 ★★★★ (βασισμένη σε 5564 προτιμήσεις επισκεπτών)

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ και του Ελληνικού Λαδιού στην Σπάρτη είναι το πρώτο τέτοιου είδος που δηµιουργήθηκε στον τόπο µας, έχοντας ως παράδειγµα παρόμοιες προσπάθειες σε άλλα µεσογειακά κράτη, τα οποία έχουν ήδη αναδείξει τη δική τους αντίστοιχη παραγωγή.

Το Μουσείο της Ελιάς επιδιώκει, µεταξύ άλλων, να προβάλει τις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα για να διασωθεί η παραδοσιακή τεχνολογία και να αναδειχθεί ο διαχρονικός πολιτισµικός ρόλος της ελιάς και του λαδιού ως παράγωγό της. Παρουσιάζεται η πολύπλευρη σηµασία των δύο αγαθών για τον ελλαδικό χώρο, σε πεδία όπως η διατροφή, η οικονοµία, η υγιεινή αλλά και οι λατρευτικές συνήθειες και τα λαϊκά έθιµα. Επίσης υπάρχει αφιέρωµα στην εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής του ελαιολάδου από την αρχαιότητα έως την πρωτοβιοµηχανική περίοδο.
Τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκε µια ηµιυπαίθρια Εκθεση του Μουσείου, µε τους µηχανισµούς ενός προϊστορικού, ενός ελληνιστικού κι ενός βυζαντινού ελαιοτριβείου, οι οποίοι µπαίνουν σε λειτουργία στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Καθηµερινά εκτός Τρίτης: 10.00 έως 17.00.
∆ιεύθυνση: Οθωνος & Αµαλίας 129
Πληροφορίες: 27310 89315.

 

 

Κατηγορία: Λακωνία αξιοθέατα